ابزار معاملاتی

مدیریت ریسک در بورس و بازارهای مالی

تکرار این کار با هر سفارش تجاری بعدی به شما کمک می کند تا نظم و انضباطی را حفظ کنید که این قانون را به صورت دائمی رعایت کند. فهمیدن اینکه در کجا می توان ضرر را متوقف کرد، نیاز به درک درستی از نمودارها و تجزیه و تحلیل ها دارد اما نکته اصلی این است که قبل از اینکه واقعا احساس ناراحتی کنید باید آگاه باشید که تجارت شما تا چه اندازه می تواند از مسیر خارج شود.

اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران

از مهم‌ترین ویژگی‌های سرمایه اجتماعی قدرت تأثیرگذاری مدیریت ریسک در بورس و بازارهای مالی و تأثیرپذیری آن از متغیرهای کلان مدیریت ریسک در بورس و بازارهای مالی اقتصادی است. یکی از این متغیرها ریسک بازارهای مالی است که از سرمایه اجتماعی تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر مدیریت ریسک در بورس و بازارهای مالی می‌گذارد. نوسانات در بازارهای مالی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی داشته باشد و همچنین سرمایه اجتماعی نیز مدیریت ریسک در بورس و بازارهای مالی مدیریت ریسک در بورس و بازارهای مالی می‌تواند در ایجاد نوسان یا ثبات در بازارهای مالی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران است. روش مورد استفاده در این پژوهش خودرگرسیون برداری (VAR) و استفاده از توابع واکنش مدیریت ریسک در بورس و بازارهای مالی آنی است که بر اساس آن تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر بر اساس داده‌های سال 1368 تا 1398 سنجیده می‌شود. نتایج حاصل از تحلیل بلندمدت مدل نشان از آن دارد که افزایش سرمایه اجتماعی به طور معنی‌داری باعث کاهش نوسان در بازار بورس و ایجاد ثبات در این بازار می‌شود و از طرفی نوسان در بازار بورس اثر معنی‌داری بر کاهش سرمایه اجتماعی دارد. از این رو تقویت سرمایه اجتماعی نیاز به ایجاد ثبات در بازارهای مالی دارد و ایجاد ثبات در بازارهای مالی نیز مستلزم تقویت سرمایه اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction between social capital and stock market risk in Iran

نویسندگان [English]

  • maliheh lavaf 1
  • AbdolMohammad Kashian 2
  • Mahboobeh Farahati 3

2 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University

3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University

One of the most important characteristics of social capital is its power to influence and be affected by macroeconomic variables. One of these variables is financial market risk, which is affected by social capital. Fluctuations in financial markets can play an effective role in increasing مدیریت ریسک در بورس و بازارهای مالی or decreasing social capital, and social capital can also be effective in creating fluctuations or stability in financial markets. The main purpose of this study is to investigate the interaction between social capital and stock market risk in Iran. The method used in this research is vector autoregression (VAR) and the use of impulse reaction functions, based on which the interaction of these two variables on each other is measured based on data from 1989 to 2018. The results of long-term analysis of the model show that increasing social capital significantly reduces fluctuations in the stock market and creates stability in this market, and on the other hand, fluctuations in the stock market have a significant effect on reducing social capital. Therefore, strengthening social capital requires stabilization in financial markets, and stabilization in financial markets also requires strengthening social capital.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا