تجارت پرسود

فراکتال (Fractal) چیست؟

واژه فرکتال در سال 1967 توسط مندلبورت هنگام مطالعه روی الگوهای موجود در خطوط ساحلی انگلیس مطرح شد. هندسه فرکتالی بیانگر یک الگوی تکرارشونده در اشیا و تصاویر می باشد، یعنی اگر هر تصویر یا شکل دارای این خاصیت به قسمت های کوچکتر (براساس تناسب خاص) تقسیم شود، هرکدام از این قسمتهای کوچکتر خود یک کپی کوچک شده از فراکتال (Fractal) چیست؟ شکل اولیه می باشد.

آشنایی با هندسه فراکتال (Fractal Geometry) و کاربردهای آن در علوم زمین

با کمی دقت در اطراف خود متوجه میشویم که پدیده هایی وجود دارند که به علت نامنظم بودن شکلشان، آنها را نمی توان با هندسه رایج (هندسه اقلیدسی) بطور دقیق توصیف و اندازه گیری نمود. به عنوان مثال میتوان سطح قاره ها، فراکتال (Fractal) چیست؟ صفحات پوسته زمین، کوهها، دریاها، توپوگرافی مناطق، ترکهای مناطق رسی و خردشدگی یک کانی را نام برد.
این هندسه غیر رایج و غیر معمول، برای محاسبه پدیده هایی که دارای ابعاد ناصحیح و اشکال نامنظم و بی قاعده هستند، بکار گرفته میشود بنابراین هندسه فراکتال، توصیف گر طبیعت است. آنطوری که طبیعت اعمال میکند و فراکتال (Fractal) چیست؟ نه به فراکتال (Fractal) چیست؟ گونه ای که بشر میخواهد و این میتواند مزیت بزرگی فراکتال (Fractal) چیست؟ برای این شاخه از ریاضیات باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا